skip to Main Content

Aanmelden voor opvang

De SNDVU biedt géén acute opvang. Standaard zit onze opvang eigenlijk bijna altijd vol en werken wij met een wachtlijst van mensen die bij ons zijn aangemeld. Het is niet mogelijk om je direct bij ons te melden en een verzoek tot opvang en ondersteuning te doen.  Aanmelding van een persoon voor onze opvang en ondersteuning loopt altijd via externe organisaties als STIL (www.stil-utrecht.nl) en Vluchtelingenwerk Midden-Nederland (www.vwmn.nl).

Wanneer je ongedocumenteerd bent en geen recht hebt op rijksopvang kan je voor de eerste hulp en advies terecht bij het Aanmeldloket in Utrecht. Daar wordt bepaald of je kan worden opgevangen in de 1e lijns opvang in Utrecht. Dit is in principe bedoelt voor snelle en kortdurende opvang van een aantal weken tot maanden. Voor alleen medische hulp kan je terecht op het medisch spreekuur van STIL. Zie voor de meest actuele tijden/dagen daarvoor de website van STIL (www.stil-utrecht.nl).

Het Aanmeldloket is gevestigd op de Johannes Camphuysstraat 101 te Utrecht en is open op:

Maandag 10.00 – 12.30 uur
Dinsdag 13.00 – 15.30 uur
Vrijdag 10.00 – 12.30 uur.

Het Aanmeldloket is telefonisch te bereiken op 06-18742750 of via de mail op aanmeldloket@tussenvoorziening.nl

Wegens de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus is het Aanmeldloket momenteel gesloten voor fysieke intakes. Wel zijn zij gewoon bereikbaar via mail en telefoon.

Wanneer je via het aanmeldloket in de eerstelijns terecht bent gekomen wordt je (juridische) situatie nader bekeken en kan je eventueel worden aangemeld voor 2e lijns opvang.  Aan deze opvang is geen termijn verbonden en is je (juridische)situatie leidend. Ook de SNDVU valt onder de 2e lijns opvang. Na aanmelding wordt gekeken of je voldoet aan de door INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers) opgestelde criteria, te weten:

  • Regiobinding – Het is van belang dat er binding is met de regio Utrecht. Dit houdt in dat een persoon hier op het moment van aanmelding (al enige tijd) verblijft.
  • Perspectief – Bij aanmelding wordt gekeken of het zinvol is te werken aan een (nieuwe) procedure of dat terugkeer naar het land van herkomst tot de mogelijkheden behoort. De SNDVU probeert altijd te werken aan een duurzame oplossing, onder andere omdat op deze manier cliënten ook weer kunnen uitstromen wij zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.
  • Schrijnende situatie – In enkele gevallen wordt besloten op grond van humanitaire redenen een persoon op te vangen, ondanks het ontbreken van een direct perspectief. Bijvoorbeeld wanneer iemand er medisch zeer slecht aan toe is.

Personen met een ongewenst verklaring/zwaar inreisverbod, verslavingsproblematiek en/of ernstige gedragsproblematiek kunnen wij helaas niet ondersteunen.

Back To Top