skip to Main Content

Aanmelden voor opvang

De SNDVU biedt géén acute opvang. Het is niet mogelijk om je direct bij ons te melden en een verzoek tot opvang en ondersteuning te doen. Aanmelding loopt altijd via externe organisaties als STIL (www.stil-utrecht.nl) en Vluchtelingenwerk Midden-Nederland (www.vwmn.nl)).

Voor alleen medische hulp kan je terecht op het medisch spreekuur van STIL. Zie voor de meest actuele tijden/dagen daarvoor de website (www.stil-utrecht.nl).

Wanneer je ongedocumenteerd bent en geen recht hebt op rijksopvang, kun je voor hulp en advies terecht bij het Aanmeldloket Utrecht. Daar wordt bepaald of je kan worden opgevangen in een 1e lijns opvang. Dit is in principe bedoeld voor snelle en kortdurende opvang van een aantal weken tot maanden.

Het Aanmeldloket Utrecht is gevestigd:

  • Huis van Vrede
  • Trumanlaan 70-72
  • 3527 BR  UTRECHT

Het Aanmeldloket Utrecht is open:

  • Maandag 10.00 – 12.30 uur
  • Dinsdag 13.00 – 15.30 uur
  • Donderdag 13.00 – 15.30 uur

Het Aanmeldloket Utrecht is telefonisch te bereiken op 06-18742750 of via de mail op aanmeldloket@tussenvoorziening.nl

Wanneer je via het Aanmeldloket Utrecht in een 1e lijns opvang terecht bent gekomen, word je (juridische) situatie bekeken. Het resultaat kan zijn dat je wordt aangemeld voor 2e lijns opvang bij de SNDVU. Aanvullend wordt gekeken of je voldoet aan de door INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers) opgestelde criteria, te weten:

  • Regiobinding – Dit houdt in dat je op het moment van aanmelding (al enige tijd) in de regio Utrecht verblijft.
  • Perspectief – Is het zinvol een (nieuwe) procedure te starten of is terugkeer naar het land van herkomst mogelijk. De SNDVU werkt altijd aan een duurzame oplossing. Op deze manier kun je weer uitstromen en kunnen wij meer mensen helpen.
  • Schrijnende situatie – In uitzonderingsgevallen wordt besloten op grond van humanitaire redenen je op te vangen, ondanks het ontbreken van een direct perspectief. Bijvoorbeeld wanneer je er medisch zeer slecht aan toe bent.

Aan 2e lijns opvang is geen termijn verbonden. Ook de SNDVU biedt 2e lijns opvang. Je bereidheid om mee te werken is leidend.

Bijna altijd zit onze opvang vol en werken we met een wachtlijst van mensen die bij ons zijn aangemeld.

Heb je een ongewenst verklaring/zwaar inreisverbod, verslavingsproblematiek en/of ernstige gedragsproblematiek dan kunnen wij je helaas niet ondersteunen.

Back To Top