skip to Main Content

Onderzoeken

De situatie van de doelgroep die wij begeleiden is een populair onderwerp van discussie. Wij krijgen vele verzoeken voor medewerking aan (afstudeer)onderzoeken, essays en reportages. Hier willen we graag gehoor aan geven. Wij willen onze cliënten de gelegenheid geven om hun verhaal te vertellen. Uiteraard moet anonimiteit kunnen worden gegarandeerd en zal er uiterst voorzichtig met de verkregen informatie om moeten worden gegaan. Wij wensen inzage te hebben in de stukken alvorens publicatie zodat we feitelijke onjuistheden kunnen voorkomen.

Graag ontvangen wij een e-mail met daarin beschreven wat het onderzoek zal inhouden, met het onderwerp/hoofd- en deelvragen, waar het gepubliceerd zal worden en met welk doel. Zo kunnen we per aanvraag bekijken of wij hieraan mee willen werken. Na aanleiding hiervan zullen we je uitnodigen voor een gesprek. Mail je verzoek naar onze medewerker Astrid op astrid@sndvu.nl.

De verzoeken waar we inmiddels toestemming voor hebben gegeven zijn:

  • Interviews met cliënten (zowel voor tv reportages als geschreven teksten)
  • Interviews met medewerkers over onze werkwijze en als ervaringsdeskundige
  • Toelichting en commentaar bij politieke ontwikkelingen die betrekking hebben tot ons werk en de doelgroep
  • Scripties en kleinschalig onderzoek

Eerdere publicaties waaraan we hebben meegewerkt:

Een stabiele basis voor een onzekere toekomst
Linde de Bock – Een onderzoek naar de opvang bedoeld voor ongedocumenteerden in de gemeente Utrecht en de daarbij betrokken organisaties. Sociaal Juridische Dienstverlening – Hogeschool Utrecht mei 2015

The illegal man and his voice -Empowerment of Illegal Immigrants in the Dutch Detention Centres
Michelle de Gruij – Een onderzoek naar de ervaringen van illegale immigranten in detentie en de effecten daarvan op hun gevoel van agency en macht. Deze thesis is geschreven in het kader van de Master Conflict Resolution and Government Universiteit van Amsterdam -juni 2014

Leven tussen grenzen
Astrid Kroon – Een onderzoek naar de positie van uitgeprocedeerde asielzoekers in een natie-staat georiënteerde wereldorde. Deze thesis is geschreven in het kader van de Master Multiculturalisme in Vergelijkend Perspectief Universiteit Utrecht – augustus 2013

Never Stop Trying: Livelihood strategies of failed asylum seekers in Utrecht
T.S. Steen – Research on and livelihood strategies of refused asylum seekers in Utrecht. Master’s Thesis Social and Cultural Anthropology – juni 2013

Een brug te ver
Rana van den Burg – Een onderzoek naar de gevolgen van de in het regeerakkoord Rutte II genoemde punten over immigratie, integratie en asiel voor de Stichting SNDVU en haar medewerkers. Afstudeeronderzoek Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool Utrecht – mei 2013

Sociaal kapitaal van vluchtelingen
Marjolein Bomhof – Dit onderzoek zocht een antwoord op de vraag: ‘welke structuur en omvang heeft het sociaal kapitaal van vluchtelingen in de periode tussen de aankomst in Nederland en het heden, en hoe zetten zij dit sociaal kapitaal in (bij hun integratie)?’ Bachelorthesis Algemene Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht – december 2012

Onuitzetbaar: Leven tussen het recht
Fanny Grundmeijer en Marleen Buis – Een onderzoek naar mogelijke verbeteringen omtrent het beleid voor uitzetbare uitgeprocedeerde asielzoekers. Afstudeeronderzoek Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool Utrecht – mei 2012

Back To Top