skip to Main Content

Doelstelling & Doelgroep

Jaarlijks worden in Nederland vele asielverzoeken afgewezen. Deze groep mensen is niet langer welkom in Nederland en moet van de overheid het land binnen 28 dagen verlaten. De plicht om te vertrekken, blijkt in de praktijk vaak niet haalbaar. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat het land van herkomst niet de juiste reisdocumenten wil afgeven of dat er in een land niet de nodige medische zorg voor handen is. Als een persoon niet binnen de gestelde termijn is vertrokken, verblijft hij vanaf dat moment onrechtmatig in Nederland en belandt in de illegaliteit. Dit is een kwetsbaar bestaan, waarbij de toekomst onzeker is en uitbuiting op de loer ligt. In totaal leven er in Nederland naar schatting vele duizenden mensen in de illegaliteit. De grote groep mensen die vanuit asielzoekerscentra en detentiecentra op straat belandt, is volgens de SNDVU illustrerend voor het falende asielbeleid van de Nederlandse overheid.

Doelgroep

Onze doelgroep zijn mensen die eerder in Nederland asiel hebben aangevraagd, maar uitgeprocedeerd zijn geraakt en geen recht (meer) hebben op overheidsvoorzieningen. Daarbij kijken wij of er perspectief is om alsnog te werken aan een (nieuwe) procedure of dat terugkeer naar het land van herkomst tot de mogelijkheden behoort. Belangrijk hierbij is de motivatie van de cliënt om zelf iets te doen aan de situatie waar hij/zij zich op dat moment in bevindt.

Vier B’s

Wij streven naar een duurzame oplossing voor deze complexe problematiek. Dit doen wij door de groep mensen die wij helpen in eerste instantie te geven waar ieder mens recht op heeft: de basale voorzieningen bed, bad en brood. We bieden deze groep onderdak en leefgeld om in deze basisbehoeften te kunnen voorzien. Daarbij biedt de SNDVU ook sociale en juridische begeleiding. Deze vierde B is volgens ons essentieel om te kunnen werken aan een perspectiefvolle toekomst. Door op dergelijke wijze hulp te bieden, wordt eveneens voorkomen dat deze kwetsbare groep mensen onder barre omstandigheden op straat rondzwerft en uit beeld verdwijnt.

Back To Top