skip to Main Content

Stages

Wij zijn op zoek naar stagiaires!

SNDVU heeft ieder studiejaar twee stageplaatsen beschikbaar. Bij een stageverzoek zoeken we naar een goede match tussen opleidingseisen, interesses van de stagiaires en de behoefte aan ondersteuning voor onze cliënten. Het is belangrijk dat degene die stage wil lopen bij de SNDVU affiniteit heeft met vluchtelingen en/of interesse heeft om zich in deze doelgroep te verdiepen.

Profiel stagiaire:

 • Volgt een relevante HBO-opleiding (bijvoorbeeld Social Work, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Cultureel Maatschappelijke Vorming)
 • Enige kennis van het vreemdelingen- of asielbeleid is een pre
 • Ervaring met doelgroep vluchtelingen is een pre
 • Staat stevig in zijn/haar schoenen
 • Minimaal 2 dagen per week beschikbaar

Werkzaamheden:

 • Sociale activering
 • Huisbezoeken
 • Dagbesteding / zingeving zoeken per individu
 • Projectmatig dagbesteding opzetten
 • Signaleren van knelpunten en dit doorspelen aan de woonbegeleider
 • Individuele contacten, maatjes/mentorschap
 • Begeleiding cliënten naar vrijwilligerswerk/cursus
 • Ondersteunt de medewerker woonbegeleiding in opzetten groepsessies/voorlichtingsbijeenkomsten
 • Onderhoudt contacten met andere welzijnsorganisaties tbv dagbesteding
 • Sociale kaart Utrecht: contacten leggen en mogelijkheden bespreken met organisaties als vrijwilligerscentrale, buurthuizen, culturele centra.

Wil je ons team komen versterken? Mail onze medewerker Woonbegeleiding astrid@sndvu.nl met je CV en motivatiebrief.

Onze voorkeur gaat uit naar derdejaars HBO studenten maar ook tweedejaars mogen solliciteren naar een stageplek.

We kunnen alleen stageplaatsen bieden aan studenten die minimaal 2 dagen per week beschikbaar zijn!

Back To Top