skip to Main Content

Het verhaal van Abou

Als medisch noodzakelijke behandeling niet aanwezig is in land van herkomst

Abou is gevlucht vanwege de burgeroorlog in zijn geboorteland Sierra Leone. Inmiddels is hij alweer 14 jaar in Nederland. Nog steeds leeft hij in onzekerheid en zonder vastigheid. Vanwege een posttraumatische stressstoornis, depressieve- en schizofrene klachten is Abou onder behandeling bij een psychiater en slikt hij medicatie. Op grond van zijn medische situatie is er in 2009 een aanvraag voor uitstsel van vertrek ingediend op grond van artikel 64 Vw2000. Hij krijgt een positieve beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), maar een dag later wordt deze weer ingetrokken. ‘Een foutje’, is de mededeling. Een langdurig getouwtrek tussen de IND, de Rechtbank en de advocaat van Abou volgt.

Waar niet aan wordt getwijfeld, is dat er in binnen drie maanden een medische noodsituatie zal ontstaan als Abou terugkeert naar een land waar hij geen behandeling/medicatie kan krijgen voor zijn ziektebeeld. Echter, bevraagt de IND of Abou wel echt uit Sierra Leone komt. De twijfel is er ondanks dat Abou al sinds zijn komst in Nederland aangeeft dat hij uit Sierra Leone komt en een nationaliteitsverklaring van de Sierra Leoonse ambassade heeft overlegd.

De IND stelt dat Abou afkomstig is uit Guinee. Door dit te doen, gaan zij uit van de voor hen meest gunstige situatie. Uit onderzoek van het Bureau Medische Advisering blijkt namelijk dat in Guinee de voor Abou benodigde behandeling en medicatie aanwezig is en in Sierra Leone niet.

Vanwege de onduidelijke medische situatie omtrent het heersende Ebola virus in Guinee, verleent de IND Abou uiteindelijk uitstel van vertrek voor de duur van een half jaar. Dit houdt in dat hij een half jaar rechtmatig in Nederland mag verblijven, maar dat de onzekerheid over wat daarna gaat gebeuren nog niet over is. Als het Ebola virus is verdwenen, zal er opnieuw een strijd plaatsvinden over de afkomst van Abou en het wel of niet kunnen verkrijgen van de juiste medische zorg in zijn land van herkomst.

Back To Top