skip to Main Content

Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)

Per 1 april 2019 doet SNDVU mee aan de driejarige pilot LVV-Utrecht. Dit is een project van het Rijk en de gemeente Utrecht (met nog vier andere gemeenten) met als beoogd resultaat het bestaande lokale opvangmodel verder te ontwikkelen. Het doel is vreemdelingen zonder recht op Rijksopvang – terwijl zij onderdak krijgen in de lokale opvang – te begeleiden naar een bestendige oplossing. Dit kan zowel terugkeer, legalisering van verblijf of doormigratie zijn.
Wij zijn positief over het feit dat er eindelijk vanuit het Rijk erkenning is voor ons werk en de doelgroep die wij al jarenlang ondersteunen. Een betere en intensievere samenwerking met de verschillende ketenpartners maakt dat de communicatielijnen korter zijn en knelpunten op dossierniveau met elkaar kunnen worden besproken.

In het kader van deze pilot is voor SNDVU van belang dat wij als organisatie onafhankelijk blijven en uiteindelijk een eigen verantwoordelijkheid hebben over de inhoud en vorm van onze activiteiten. De basis van ons werk is de vertrouwensband met onze cliënten en het bieden van begeleidingstrajecten die gericht zijn op persoonlijk herstel en het vinden van een bestendige oplossing. Hierbij is nooit sprake van dwang of vooraf gestelde termijnen.

Back To Top